Címlap

Széll Krisztián

egyetemi adjunktus

Széll Krisztián

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa

Oktatási és kutatási érdeklődésének fókuszai

  • Társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség és méltányosság.
  • Tanulói, iskolai, oktatási eredményesség és reziliencia.
  • Szubjektív életminőség, tanulói és iskolai jóllét.
  • Iskolai légkör, közösségi kapcsolatok.

Elérhetőségek

szell.krisztian@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 421. szoba

Oktatási tevékenység

Alapszakon

  • Nevelésszociológiai és kutatásmódszertani kurzusok magyar nyelven.

Mesterszakon

  • Nevelésszociológiai és kutatásmódszertani kurzusok magyar és angol nyelven.

Doktori képzésben

  • Kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertani kurzusok magyar és angol nyelven.
Tehetséggondozás
  • Kárászné Takács Judit PhD-hallgató témavezetése az Új Nemzedék Kiválósági Programban (2020–2021)

Kutatási területek

A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek kutatócsoport tagja. A kutatócsoport inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja a társadalom és oktatás pedagógiai, neveléstudományi összefüggéseit. Tanulói, pedagógus, iskolai és rendszerszintű kutatásainak központi eleme a társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek vizsgálata. Kutatásaiban nagy hangsúlyt fektet a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok iskolai életútjainak vizsgálatára. Számos olyan kutatási projektben és értékelésben vesz részt, amelyek keretében oktatási eredményességgel, esélyegyenlőséggel és méltányossággal, lemorzsolódással, oktatási rezilienciával és tanulói, iskolai jólléttel foglalkozik.


Pályázatok, projektek, kutatások


Publikációk

Szakmai és közéleti tevékenység